Archiwum ogłoszeń

Zapytanie ofertowe
Opera Śląska
ul. Moniuszki 21/23
41-902 Bytom
Zamówienie nr: BK-03/2020
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Adaptacja pomieszczeń Biblioteki Opery Śląskiej w Bytomiu w ramach projektu pn. „ŚLĄSKIE DIGITARIUM. DIGITALIZACJA I UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”
Data składania ofert: 2020-07-08 09:00

Zamówienie z wolnej ręki
Opera Śląska
ul. Moniuszki 21/23
41-902 Bytom
Zamówienie nr: GK-3811-02/20
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa ciepła oraz ciepłej wody użytkowej dla potrzeb obiektów Opery Śląskiej w Bytomiu zlokalizowanych przy ul. Moniuszki 21-23 oraz ul. Łagiewnickiej 11
Data archiwizacji: 2020-10-08 16:40:00

Zapytanie ofertowe
Opera Śląska
ul. Moniuszki 21/23
41-902 Bytom
Zamówienie nr: BK-02/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa fabrycznie nowych foteli biurowych oraz biurek z regulacją wysokości.
Data składania ofert: 2020-03-10 10:30
Data archiwizacji: 2020-06-17 09:40:43

Zapytanie ofertowe
Opera Śląska
ul. Moniuszki 21/23
41-902 Bytom
Zamówienie nr: BK-01/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
„Dostawa wraz z montażem krzeseł specjalistycznych dla muzyków orkiestry, chóru oraz dyrygenta stanowiących wyposażenie stanowisk pracy Opery Śląskiej”.
Data składania ofert: 2020-03-09 10:30
Data archiwizacji: 2020-06-17 09:40:43

Zamówienie z wolnej ręki
Opera Śląska
ul. Moniuszki 21/23
41-902 Bytom
Zamówienie nr: GK-3811-01/19
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa ciepła oraz ciepłej wody użytkowej dla potrzeb Opery Śląskiej w Bytomiu
Data archiwizacji: 2019-10-23 11:30:14

Zamówienie z wolnej ręki
Opera Śląska
ul. Moniuszki 21-23
41-902 Bytom
Zamówienie nr: GK-3811-02/18
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa ciepła oraz ciepłej wody użytkowej dla potrzeb obiektów Opery Śląskiej w Bytomiu zlokalizowanych przy ul. Moniuszki 21-23 oraz ul. Łagiewnickiej 11
Data archiwizacji: 2018-10-29 11:06:00

Przetarg nieograniczony