Ogłoszenia o zamówieniach

Przetarg nieograniczony
Opera Śląska
ul. Moniuszki 21/23
41-902 Bytom
Zamówienie nr: GK-3811-03/20
Rodzaj zamówienia: Dostawy
"Dostawa instrumentów muzycznych i akcesoriów dla Opery Śląskiej w Bytomiu" z podziałem na cztery części.
Data składania ofert: 2020-10-19 12:00

Przetarg nieograniczony
Opera Śląska
ul. Moniuszki 21/23
41-902 Bytom
Zamówienie nr: GK-3811-01/20
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego
Data składania ofert: 2020-10-30 12:00