Ogłoszenia o zamówieniach

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny BUCZE Sp. z o.o.
ul. Harcerska 31
43-436 Górki Wielkie
Zamówienie nr: 1
Rodzaj zamówienia: Usługi
Remont kotłowni gazowej w budynku głównym Ośrodka