Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 rops-katowice.pl


 

Informujemy, iż ROPS wstrzymuje obsługę Klienta w jednostce. Prosimy o załatwianie spraw w kontakcie telefonicznym lub mailowym.

Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu.

Telefony od obsługi projektów:

„Śląskie kadry vs. COVID 19” - tel. 32 730 68 87, 32 730 68 83
„Badanie RT-PCR - Kooperacje 3D” - tel. 731 633 955
„Śląskie Pomaga” - tel. 886 788 993

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, promocji i ochrony zdrowia - w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Do szczególnych zadań Ośrodka należy m.in.: - sporządzanie bilansu potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej we współpracy z gminami i powiatami oraz opracowywanie strategii rozwoju. - opracowywanie i wdrażanie celowych programów służących realizacji zadań pomocy społecznej i ich dofinansowywanie. - organizowanie kształcenia, w tym prowadzenie szkół służb społecznych oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej. - identyfikowanie przyczyn ubóstwa oraz wspieranie i prowadzenie działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa. - inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, w tym pomocy społecznej. - przygotowywanie i realizacja wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. - prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.