Ogłoszenia o zamówieniach

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.2.2024
Rodzaj zamówienia: Usługi
Kompleksowa organizacja wydarzenia promującego projekt pn.: CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne
Data składania ofert: 2024-02-21 08:00

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.20.2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Data składania ofert: 2022-10-25 09:00

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.19.2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.19.2022 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Data składania ofert: 2022-10-20 09:00

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.15.2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.15.2022 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Data składania ofert: 2022-09-05 09:00

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.1.2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.1.2022-Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Data składania ofert: 2022-02-08 09:00

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.6.2021
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.6.2021-Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego