Otwarcie ofert i informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.26.2023
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.26.2023 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas forum dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej organizowanego przez ROPS

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.25.2023
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.25.2023 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.24.2023
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.24.2023 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.23.2023
Rodzaj zamówienia: Dostawy
ROPS.DO.3321.23.2023 - Dostawa pierwszego wyposażenia do Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej oraz Regionalnego Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej w ramach projektu pn. Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.22.2023
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.22.2023 - Kompleksowa organizacja i obsługa wizyty studyjnej realizowanej w ramach projektu pn. Kooperacje 3D ? model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.20.2023
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.20.2023 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.21.2023
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.21.2023 - Świadczenie usługi organizacji turnusów terapeutycznych dla dzieci przebywających w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i rodzinach zastępczych z terenu województwa śląskiego

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.14.2023
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.14.2023 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane w ramach projektu pod nazwą Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim