TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.6.2021
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: usługi społeczne poniżej 750000 euro

ROPS.DO.3321.6.2021-Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi zajęć. Zamówienia podzielono na 2 części:

Część I ? Obsługa zajęć pn. Rodzina uwikłana w przemoc ? rozpoznawanie, diagnoza i wsparcie:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć pod nazwą Rodzina uwikłana w przemoc ?

rozpoznawanie, diagnoza i wsparcie: które odbędzie się od 11 do 13 października 2021 (grupa I i grupa II ? zajęcia realizowane równolegle; przewiduje się do około 20 uczestników w grupie I oraz do około 20 uczestników w grupie II, plus 2 trenerów). Zatem łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje: 2 noclegi, wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych oraz udostępnienie zaplecza szkoleniowego mieszczącego swobodnie do około 25 osób dla każdej z grup ? czyli łącznie 2 sale szkoleniowe w ww. terminie, dostępne we wszystkie dni zajęć, zgodnych z opisem zamieszczonym w punkcie 6 g) opisu wspólnego.

 

Część II ? Obsługa zajęć pn. Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć pod nazwą Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych: które odbędzie się od 13 do 15 października 2021 (grupa I i grupa II ? zajęcia realizowane równolegle; przewiduje się do około 20 uczestników w grupie I oraz do około 20 uczestników w grupie II, plus 2 trenerów). Zatem łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje: 2 noclegi, wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych oraz udostępnienie zaplecza szkoleniowego mieszczącego swobodnie do około 25 osób dla każdej z grup ? czyli łącznie 2 sale szkoleniowe w ww. terminie, dostępne we wszystkie dni zajęć, zgodnych z opisem zamieszczonym w punkcie 6 g) opisu wspólnego.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia


Szczegóły Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [167 kB]
2021-09-17 18:42:05
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja warunków zamówienia.pdf pobierz [1966 kB]
2021-09-17 18:47:50
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o wyborze Wykonawców.pdf pobierz [88 kB]
2021-10-01 15:05:38
zobacz szczegóły Informacja z otwarcia ofert 6. 1. Informacja z otwarcia ofert-strona.pdf pobierz [185 kB]
2021-09-27 14:45:40
zobacz szczegóły Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 5 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pobierz [42 kB]
2021-09-24 10:18:02
zobacz szczegóły Załączniki w wersji edytowalnej zalaczniki w formie edytowalnej.docx pobierz [62 kB]
2021-09-17 18:42:46