TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.1.2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: usługi społeczne poniżej 750000 euro

ROPS.DO.3321.1.2022-Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Zamówienie zostało podzielone na 13 części. Szczegółowe informacje zawarte zostały w Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiących załącznik dołączony do postępowania.


Szczegóły Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie.pdf pobierz [305 kB]
2022-01-31 13:21:27
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2 SWZ.pdf pobierz [4327 kB]
2022-01-31 13:22:11
zobacz szczegóły Zawiadomienie o unieważnieniu części II postępowania Zawiadomienie o unieważnieniu cz. II.pdf pobierz [146 kB]
2022-03-22 13:52:23
zobacz szczegóły ogłoszenie o wyborze cz. X Wybornajkorzystniejszej oferty cz.X.pdf pobierz [98 kB]
2022-03-18 15:38:03
zobacz szczegóły Zawiadomienie o unieważnieniu cześci VIII, IX i XI postępowania Zawiadomienie o unieważnieniu części VIII, IX, XI.pdf pobierz [603 kB]
2022-03-17 15:40:17
zobacz szczegóły Wybór najkorzystniejszej oferty Cz. VI Wybor najkorzystniejszej oferty Cz. VI.pdf pobierz [635 kB]
2022-03-11 19:47:15
zobacz szczegóły ogłoszenie o wyborze cz. XIII Wybór Cz. XIII.pdf pobierz [76 kB]
2022-03-04 14:20:44
zobacz szczegóły Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert cz. I, III, IV,V, VII, XII Wybór najkorzystniejszych ofert cz. I, III, IV, V, VII, XII.pdf pobierz [461 kB]
2022-02-25 17:52:32
zobacz szczegóły protokół z otwarcia ofert protokół z otwarcia ofert.pdf pobierz [127 kB]
2022-02-08 15:52:45
zobacz szczegóły informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pobierz [77 kB]
2022-02-03 12:22:33
zobacz szczegóły Identyfikator postępowania na miniPortalu identyfikator posępowania miniPortal.docx pobierz [10 kB]
2022-01-31 13:23:31
zobacz szczegóły załączniki w formie edytowalnej 3 zalaczniki w formie edytowalenj.docx pobierz [113 kB]
2022-01-31 13:22:51