Rodzaj działalności

Data dokumentu: 2015-08-24

 

 

Centrum udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, z zakresu:

1)  stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w zakresie:

a) rehabilitacji kardiologicznej;

b) rehabilitacji ogólnoustrojowej;

2)  ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie:

a) kardiologii;

b) kardiologii dziecięcej;

c) chorób metabolicznych;

3)  ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej w zakresie:

a) ośrodka rehabilitacji dziennej;

b) ośrodka rehabilitacji kardiologicznej;

c) lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej;

d) fizjoterapii ambulatoryjnej;

4)pielęgnacji i opieki nad chorymi (opieka całodobowa);

5)diagnostyki medycznej:

a) pracowni  badań   czynnościowych   (test  wysiłkowy,   24   godzinne   monitorowanie   EKG i ciśnienia, spirometria);

b) pracowni diagnostyki ultradźwiękowej  (UKG serca, USG jamy brzusznej, układu ruchu i małych narządów);

6) rehabilitacji leczniczej (dział fizjoterapii, pracownia psychologiczna);

7) orzekania o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy;

8)prewencji i promocji zdrowia.

 


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2015-08-24 13:08:16
Ostatnia aktualizacja: 2015-08-24 13:09:47
Rejestr zmian dokumentu