Kierownictwo

DYREKCJA SZPITALA

Dyrektor - mgr Bożena Capek

P.O. Z-cy Dyrektora d/s medycznych - lek. med. Jaromir Szałajko

Główny Księgowy - mgr Lucyna Babicka

Przełożona Pielęgniarek - dr n. o zdr. Danuta Sternal


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2018-09-14 13:43:07
Ostatnia aktualizacja: 2021-09-29 08:05:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Szpitala
Dokument podpisano: 2019-05-07
Rejestr zmian dokumentu