Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 11   43-450 Ustroń
tel.: +48 33 85 42 640
fax.: +48 33 85 43 599
NIP: 5482667715 REGON: 243693791
www.reumatologiczny.pl

Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o.

43-450 Ustroń, ul. Szpitalna 11

Nazwa skrócona - Centrum Reumatologii Sp. z o.o.

Nr KRS: 0000527630

Nr NIP: 5482667715

Nr REGON: 243693791

Konto bankowe: 50 1050 1096 1000 0001 0597 2525

Kapitał zakładowy: 50.275.000,00 zł

Spółka powstała w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej działającego pod firmą: Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu, z siedzibą w Ustroniu.