Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach

ul. Grabowa 1a   40-172 Katowice
tel.: +48 (32) 782 49 25,26
NIP: 9542541990 REGON: 240305185
bip-slaskie.pl/sznkat

Śląski Zarząd Nieruchomości

Śląski Zarząd Nieruchomości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną realizującą zadania w zakresie zarządzania nieruchomościami z wojewódzkiego zasobu nieruchomości.


Dane adresowe instytucji:

ul. Grabowa 1a
40-172 Katowice
tel.: +48 (32) 782 49 25,26
e-mail: szn@slaskie.pl
www: bip-slaskie.pl/sznkat