Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

al. Legionów 10   41-902 Bytom
tel.: 32 281 02 71
NIP: 626-25-10-567 REGON: 000296271
www.szpital4.bytom.pl