Komórki organizacyjne

Data dokumentu: 2016-09-15

 

Sekretariat Główny

mgr Agnieszka Glanc

telefon: 32 396 45 90

Fax: 32 281 02 70

e-mail: szpital@szpital4.bytom.pl

 

Kancelaria Główna

Anna Kołodziejczyk

Anna Puczko

telefon : 32 396 45 07

Fax : 32 396 45 09

 

Przełożona Pielęgniarek

mgr Marzena Huptas

telefon: 32 396 41 16

e-mail: ppiel@szpital4.bytom.pl

 

Główna Księgowa

mgr Renata Świętek

telefon: 32 396 45 22

e-mail: rswietek@szpital4.bytom.p

 

Księgowość

telefon: 32 396 45 25

e-mail: księgowość@szpital4.bytom.pl

 

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

p.o Kierownika

mgr Anna Maczurek

telefon: 32 396 46 10

32 396 46 11

Fax: 32 396 46 18

e-mail: kadry@szpital4.bytom.pl

 

Dział Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych

Kierownik

mgr Andrzej Więcław

telefon: 32 396 46 06

32 396 46 00

Fax:    32 396 46 00

e-mail: metorg@szpital4.bytom.pl

 

Dział Prawny

Kierownik

mgr Bartłomiej Klimaj

mgr Joanna Korcz

telefon: 32 396 45 92

mgr Anna Bakoniak

telefon: 32 396 45 77

 

Dział Informatyczny

Kierownik

mgr Mariusz Kasperczyk

telefon: 32 396 46 21

32 396 46 22

 

Dział Techniczny

Kierownik

Leszek Pawlaczek

telefon : 32 396 45 49
e-mail: techniczny@szpital4.bytom.pl

 

Portiernia

telefon: 32 396 43 01

32 396 43 02


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2016-09-15 13:19:49
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-18 13:13:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Rejestr zmian dokumentu