Informacje ogólne


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2020-02-05 13:20:33
Opis zmian dokumentu:
aktualizacja
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Z-ca Dyrektora ds. Medycznych


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2016-09-15 14:18:13
Opis zmian dokumentu:
aktualizacja linku strony szpitala
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Z-ca Dyrektora ds. Medycznych


Dodanie nowej pozycji do tablicy
Data i czas operacji: 2016-09-15 13:03:56
Opis zmian dokumentu:
Wprowadzenie dokumentu na strony BIP
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: