Władze szpitala


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2019-01-11 13:41:38
Opis zmian dokumentu:
aktualizacja
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Z-ca Dyrektora ds. Medycznych


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2018-11-07 12:35:09
Opis zmian dokumentu:
aktualizacja
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Z-ca Dyrektora ds. Medycznych


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2016-10-04 10:24:53
Opis zmian dokumentu:
Zmiana stanowiska z Kierownik Działu Technicznego na Z-ca Dyrektora ds. Techniczno - Administracyjnych
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Z-ca Dyrektora ds. Medycznych


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2016-09-15 14:14:37
Opis zmian dokumentu:
Zaktualizowanie adresu mailowego Kierownika Działu Technicznego
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Z-ca Dyrektora ds. Medycznych


Dodanie nowej pozycji do tablicy
Data i czas operacji: 2016-09-15 13:10:33
Opis zmian dokumentu:
Wprowadzenie i publikacja dokumentu na stronach BIP
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: