Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2019 r.

Nr.: TR 84/2019
Data dokumentu: 2019-02-04
Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania PlanZamowien2019.pdf [184 kB]
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2019-02-04 14:07:28
Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04 14:08:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Michał Grycyk
Dokument podpisano: 2019-02-04
Rejestr zmian dokumentu