Archiwum ogłoszeń

Przetarg nieograniczony
Teatr Rozrywki
ul. Konopnickiej 1
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: ZP / 04 / 19
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zwiększenie atrakcyjności Teatru Rozrywki poprzez wymianę oświetlenia na ledowe i dostosowane do norm europejskich.
Data składania ofert: 2019-09-24 11:00
Data archiwizacji: 2020-01-27 19:03:32

Przetarg nieograniczony
Teatr Rozrywki
ul. Konopnickiej 1
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: ZP/02/19
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Doposażenie Teatru Rozrywki w krzesła. Część I - krzesła biurowe, Część II - krzesła specjalistyczne dla orkiestry, Część III - krzesła specjalistyczne dla garderób i pracowni
Data składania ofert: 2019-05-24 11:00
Data archiwizacji: 2019-09-16 16:28:41

Przetarg nieograniczony
Teatr Rozrywki
ul. Konopnickiej 1
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: ZP/04/17
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Rozbudowa i modernizacja systemu inspicjenta w Teatrze Rozrywki w Chorzowie - postępowanie II
Data składania ofert: 2017-07-31 11:00

Przetarg nieograniczony
Teatr Rozrywki
ul. Konopnickiej 1
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: ZP/03/17
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Rozbudowa i modernizacja systemu inspicjenta w Teatrze Rozrywki w Chorzowie
Data składania ofert: 2017-06-23 11:00
Data archiwizacji: 2017-10-09 09:21:52

Przetarg nieograniczony
Teatr Rozrywki
ul. Konopnickiej 1
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: ZP/02/17
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku zaplecza Teatru Rozrywki w Chorzowie
Data składania ofert: 2017-05-12 11:00

Przetarg nieograniczony
Teatr Rozrywki
ul. Konopnickiej 1
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: ZP/05/16
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup konsolety oświetleniowej wraz z konsoletą backupową do obsługi Dużej Sceny
Data archiwizacji: 2017-04-26 19:12:00

Przetarg nieograniczony
Teatr Rozrywki
ul. Konopnickiej 1
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: ZP/04/16
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Częściowa wymiana sprzętu elektroakustycznego w związku z dostosowaniem polskich przepisów do postanowień Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletniego programu polityki w zakresie widm radiowych i Dostawa dwóch konsolet fonicznych Dużej Sceny.
Data składania ofert: 2016-05-31 11:00
Data archiwizacji: 2016-11-21 16:40:00

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Teatr Rozrywki
ul. Konopnickiej 1
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: ZP / 02 / 14
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul.Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie - wykonanie termomodernizacji budynku
Data składania ofert: 2014-07-02 11:00
Data archiwizacji: 2014-10-16 13:28:36