Otwarcie ofert i informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty