Przetarg nieograniczony

Teatr Rozrywki
ul. Konopnickiej 1
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: ZP / 02 / 14
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul.Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie - wykonanie termomodernizacji budynku

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest jedno zadanie pn: „Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul.Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie” - wykonanie termomodernizacji budynku. 45.21.23.22-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów, 45.45.30.00-7  Roboty remontowe i renowacyjne, 45.26.00.00-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne, 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45.33.10.00-6 Instalowanie urządzeń grzewczych wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zakres zamówienia. W zakres zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie termomodernizacji budynku wchodzi: 1. ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów) 2. wymiana okien 3. wymiana instalacji wewnętrznych c.o. 4. modernizacja instalacji wentylacyjnej Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w n/w dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część SIWZ: a) Projekt budowlany b) Projekt wykonawczy c) Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) e) Przedmiar robót . Wielkość zamówienia. Zamawiający zamierza przeznaczyć na w/w zadanie brutto nie więcej niż 1 540 000,- PLN


Data archiwizacji: 2014-10-16 13:28:36
Szczegóły Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 02 14 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pobierz [128 kB]
2014-07-11 15:04:36
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu 02 14 Ogłoszenie w BZP.pdf pobierz [1080 kB]
2014-06-17 12:51:43
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP 02 14 na www.zip pobierz [6996 kB]
2014-06-17 12:51:43
zobacz szczegóły Załącznik do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -dokumentacja projektowa plik do pobrania Dokumentacja_proj_ZP_02_14.zip
2014-06-17 12:51:43