Przetarg nieograniczony

Teatr Rozrywki
ul. Konopnickiej 1
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: ZP/02/15
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Termomodernizacja budynku Teatru Rozrywki oraz wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą okien w części mansardowej, wzmocnienie ścian, wymiana instalacji elektrycznych poddasza w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie

Opis przedmiotu zamówienia:

 

 

Zamówienie obejmuje:

1. ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów);

2. wymianę okien i luksferów;

3. wymianę instalacji wewnętrznych c.o. oraz wymiennika;

4. modernizację instalacji wentylacyjnej - wymianę centrali;

5. modernizację dachu oraz IV piętra;

6. wymianę instalacji elektrycznych IV piętra

 


Data archiwizacji: 2016-05-19 16:02:00
Szczegóły Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 02 15 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pobierz [280 kB]
2015-06-26 15:00:09
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [62 kB]
2015-05-28 16:26:20
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02 15 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).pdf pobierz [4199 kB]
2015-05-28 16:26:20
zobacz szczegóły SIWZ wraz z Załącznikami 02 15 SIWZ wraz z Załącznikami.zip pobierz [7340 kB]
2015-05-28 16:26:20
zobacz szczegóły Dokumentacja projektowa ZP-02-2015 Dokumentacja projektowa.zip pobierz [95770 kB]
2015-05-28 16:26:20