Przetarg nieograniczony

Teatr Rozrywki
ul. Konopnickiej 1
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: ZP/04/16
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Częściowa wymiana sprzętu elektroakustycznego w związku z dostosowaniem polskich przepisów do postanowień Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletniego programu polityki w zakresie widm radiowych i Dostawa dwóch konsolet fonicznych Dużej Sceny.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie składa się z dwóch części: Część 1. Częściowa wymiana sprzętu elektroakustycznego w związku z dostosowaniem polskich przepisów do postanowień Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletniego programu polityki w zakresie widm radiowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku A do SIWZ. Część 2. Dostawa dwóch konsolet fonicznych Dużej Sceny Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku B do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i sprzętu, kompatybilnego z posiadanym w Teatrze wyposażeniem, wraz z jego rozmieszczeniem i podłączeniem do istniejącego w Teatrze okablowania sygnałowego, uruchomienie, sprawdzenie poprawności współdziałania z istniejącymi systemami, szkolenie oraz wsparcie przy min. 2 spektaklach lub próbach. Ww zakup związany jest z rozbudową i modernizacją pracującego w Teatrze systemu, a minimalne oczekiwania Zamawiającego stanowić będą urządzenia i sprzęt o parametrach technicznych zawartych w Załącznikach A i B do SIWZ.


Data archiwizacji: 2016-11-21 16:40:00
Szczegóły Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pobierz [443 kB]
2016-06-15 13:24:15
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie w BZP.pdf pobierz [85 kB]
2016-05-19 17:27:58
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr: 1 04 16 zmiana SIWZ dot zapisów w pkt 5.pdf pobierz [19 kB]
2016-05-27 10:36:21
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ.pdf pobierz [10157 kB]
2016-05-19 17:27:58
zobacz szczegóły Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy (IPU) Załącznik nr 6 IPU.pdf pobierz [4820 kB]
2016-05-19 17:27:58
zobacz szczegóły Załącznik nr 5 - wzór potwierdzenia faxu Załącznik nr 5 potw  faxu.doc pobierz [29 kB]
2016-05-19 17:27:58
zobacz szczegóły Załącznik nr 4c - Wykaz zadań/dostaw do Cz.1 i Cz.2 Załącznik nr 4c wykaz dostaw dot Cz.1 i 2 razem.doc pobierz [38 kB]
2016-05-19 17:27:58
zobacz szczegóły Załącznik nr 4b - Wykaz zadań/dostaw do Cz.2 Załącznik nr 4b wykaz dostaw dot Cz.2.doc pobierz [38 kB]
2016-05-19 17:27:58
zobacz szczegóły Załącznik nr 4a - Wykaz zadań/dostaw do Cz.1 Załącznik nr 4a wykaz dostaw dot Cz.1.doc pobierz [38 kB]
2016-05-19 17:27:58
zobacz szczegóły Załącznik nr 3a - Lista kapitałowa (art.26.2d) Załącznik nr 3a  Lista kapitałowa.doc pobierz [64 kB]
2016-05-19 17:27:58
zobacz szczegóły Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art.24.2.5 (26.2d) Załącznik nr 3 Ośw z art  26 2d.pdf pobierz [39 kB]
2016-05-19 17:27:58
zobacz szczegóły Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art.24 Załącznik nr 2 Ośw z art  24.1.pdf pobierz [31 kB]
2016-05-19 17:27:58
zobacz szczegóły Załącznik nr 1 - Oświadczenie z art.22 Załącznik nr 1 Ośw z art  22.1.pdf pobierz [32 kB]
2016-05-19 17:27:58
zobacz szczegóły Załącznik B do OFERTY Załącznik B do OFERTY Formularz koszt.ofert..xls pobierz [25 kB]
2016-05-19 17:27:58
zobacz szczegóły Załącznik A do OFERTY Załącznik A do OFERTY Formularz koszt.ofert..xls pobierz [24 kB]
2016-05-19 17:27:58
zobacz szczegóły Formularz OFERTA Formularz OFERTA.doc pobierz [61 kB]
2016-05-19 17:27:58
zobacz szczegóły Załącznik B do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do Części 2 Załącznik B do SIWZ Opis do Cz.2.pdf pobierz [46 kB]
2016-05-19 17:27:58
zobacz szczegóły Załącznik A do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do Części 1 Załącznik A do SIWZ Opis do Cz.1.pdf pobierz [46 kB]
2016-05-19 17:27:58
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia 04 16 Odpowiedź na pytanie z 24 05 16r.pdf pobierz [22 kB]
2016-05-27 10:40:15