Przetarg nieograniczony

Teatr Rozrywki
ul. Konopnickiej 1
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: ZP/05/16
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zakup konsolety oświetleniowej wraz z konsoletą backupową do obsługi Dużej Sceny

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia pn: „Zakup konsolety oświetleniowej wraz z konsoletą backupową do obsługi Dużej Sceny” jest dostawa do siedziby Teatru w Chorzowie fabrycznie nowych urządzeń, wraz z zainstalowanym oprogramowaniem i licencjami, kompatybilnych z posiadanym w Teatrze wyposażeniem, wraz z rozmieszczeniem i podłączeniem do istniejącego w Teatrze okablowania sygnałowego, uruchomienie, sprawdzenie poprawności współdziałania z istniejącymi urządzeniami, szkolenie oraz wsparcie techniczne. Zamówienie obejmuje dostawę: 1) Konsoleta główna-szt. 1; 1a) dedykowana skrzynia transportowa-szt. 1; 2) Konsoleta backup-szt. 1; 2a) dedykowana skrzynia transportowa-szt. 1; 3) Akcesoria; 3a) tablet dedykowany-kpl. 1; 3b) laptop dedykowany-kpl. 1; 3c) monitor dedykowany-szt. 4. Opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W/w zakup związany jest z modernizacją pracującego w Teatrze Rozrywki systemu, a minimalne oczekiwania Zamawiającego spełniać będą urządzenia i sprzęt o parametrach technicznych wskazanych w Specyfikacji technicznej w Załączniku nr 1 do SIWZ.


Data archiwizacji: 2017-04-26 19:12:00
Szczegóły Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 05 16 informacja o wyborze oferty na tabl i www z 06 12 16r..pdf pobierz [115 kB]
2016-12-06 11:36:35
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert 05 16 Informacja z otwarcia ofert.pdf pobierz [108 kB]
2016-11-29 13:40:44
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu (Ogłoszenie).pdf pobierz [92 kB]
2016-11-21 18:23:16
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 05 16 SIWZ.pdf pobierz [5664 kB]
2016-11-21 18:23:16
zobacz szczegóły Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 05 16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zam.pdf pobierz [3714 kB]
2016-11-21 18:23:16
zobacz szczegóły Załącznik nr 2 Formularz OFERTA 05 16 Załącznik nr 2 Formularz OFERTA.docx pobierz [36 kB]
2016-11-21 18:23:16
zobacz szczegóły Załącznik nr 3 Formularz cenowy 05 16 Załącznik nr 3  Formularz cenowy.xlsx pobierz [15 kB]
2016-11-21 18:23:16
zobacz szczegóły Załącznik nr 4 Oświadczenie z art 25a ust 1 05 16 Załącznik nr 4 Oświad z art 25a ust 1.docx pobierz [28 kB]
2016-11-21 18:23:16
zobacz szczegóły Załącznik nr 4a Oświadczenie z art 24 ust 11 grupa kapitałowa 05 16 Załącznik nr 4a Oświad z art 24 ust 11 gr kapit.docx pobierz [18 kB]
2016-11-21 18:23:16
zobacz szczegóły Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy (IPU) 05 16 Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy (IPU).pdf pobierz [3962 kB]
2016-11-21 18:23:16