Przetarg nieograniczony

Teatr Rozrywki
ul. Konopnickiej 1
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: ZP/02/17
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Termomodernizacja budynku zaplecza Teatru Rozrywki w Chorzowie

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku zaplecza Teatru Rozrywki w Chorzowie wykonywana na czynnym obiekcie, zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności przepisami Prawa budowlanego. Zakres przedmiotu zamówiona obejmuje w szczególności: 1) Zabezpieczenie terenu budowy 2) Demontaż okładziny z płyt z elewacji 3) Roboty przygotowawcze 4) Wymiana stolarki okiennej 5) Ocieplenie ścian zewnętrznych 6) Ocieplenie przejazdu i stropów wystających poza obrys przyziemia 7) Remont tarasu 8) Remont kominów i izolacja dachu 9) Instalacja odgromowa odtworzenie 10) Wejście do budynku klatka K1 oraz zadaszenia 11) Roboty dodatkowe 12) Oświetlenie zewnętrzne 13) Instalacja DVB-T 14) Nagrzewnica przed wejściem do budynku - Klatka K1 15) Rusztowania


Szczegóły Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 02 17  o wynikach na www.pdf pobierz [332 kB]
2017-05-18 10:24:01
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert 02 17 Informacja z otwarcia ofert z 12 05 17r..pdf pobierz [386 kB]
2017-05-12 13:34:58
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu 74669_2017.pdf pobierz [111 kB]
2017-04-26 18:42:14
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02 17 SIWZ.pdf pobierz [620 kB]
2017-04-26 18:42:14
zobacz szczegóły Załaczniki do SIWZ 02 17 Załączniki do SIWZ.zip pobierz [18284 kB]
2017-04-26 18:42:14