Przetarg nieograniczony

Teatr Rozrywki
ul. Konopnickiej 1
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: ZP/03/17
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Rozbudowa i modernizacja systemu inspicjenta w Teatrze Rozrywki w Chorzowie

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia pn: Rozbudowa i modernizacja systemu inspicjenta w Teatrze Rozrywki w Chorzowie jest dostawa do siedziby Teatru Rozrywki w Chorzowie fabrycznie nowych urządzeń, wraz z zainstalowanym oprogramowaniem, kompatybilnych z posiadanym w Teatrze wyposażeniem oraz rozmieszczenie, zainstalowanie i podłączenie do nowo wykonanego w Teatrze okablowania sygnałowego i zasilającego, uruchomienie, sprawdzenie poprawności współdziałania wszystkich urządzeń, wykonanie dokumentacji powykonawczej, szkolenie pracowników Teatru z obsługi oraz programowania systemu inspicjenta. Zakres przedmiotu zamówiona obejmuje w szczególności: dostawę: 1) matrycy systemu inspicjenta 2) pulpitów systemu inspicjenta 3) systemu rozgłoszeniowego wraz z końcówkami mocy 4) nasłuchu scenicznego dużej i małej sceny 5) bezprzewodowych pulpitów interkomowych oraz wykonanie całego nowego okablowania w zakresie wymaganym do prawidłowego działania w/w urządzeń oraz związane z tym rozruchy, testy, pomiary oraz demontaż starej instalacji.


Data archiwizacji: 2017-10-09 09:21:52
Szczegóły Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf pobierz [197 kB]
2017-07-05 11:02:26
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert 03 17 Informacja z otwarcia ofert.pdf pobierz [342 kB]
2017-06-23 14:30:51
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu 03 17 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [129 kB]
2017-06-14 14:54:44
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 03 17 SIWZ.pdf pobierz [328 kB]
2017-06-14 14:54:44
zobacz szczegóły Załaczniki do SIWZ 03 17 Załączniki do SIWZ.zip pobierz [15832 kB]
2017-06-14 14:54:44