Przetarg nieograniczony

Teatr Rozrywki
ul. Konopnickiej 1
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: ZP/04/17
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Rozbudowa i modernizacja systemu inspicjenta w Teatrze Rozrywki w Chorzowie - postępowanie II

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia pn: Rozbudowa i modernizacja systemu inspicjenta w Teatrze Rozrywki w Chorzowie jest dostawa do siedziby Teatru Rozrywki w Chorzowie fabrycznie nowych urządzeń, wraz z zainstalowanym oprogramowaniem, kompatybilnych z posiadanym w Teatrze wyposażeniem oraz rozmieszczenie, zainstalowanie i podłączenie do nowo wykonanego w Teatrze okablowania sygnałowego i zasilającego, uruchomienie, sprawdzenie poprawności współdziałania wszystkich urządzeń, wykonanie dokumentacji powykonawczej, szkolenie pracowników Teatru z obsługi oraz programowania systemu inspicjenta. Zakres przedmiotu zamówiona obejmuje w szczególności: dostawę: 1) matrycy systemu inspicjenta 2) pulpitów systemu inspicjenta 3) systemu rozgłoszeniowego wraz z końcówkami mocy 4) nasłuchu scenicznego dużej i małej sceny 5) bezprzewodowych pulpitów interkomowych oraz wykonanie całego nowego okablowania w zakresie wymaganym do prawidłowego działania w/w urządzeń oraz związane z tym rozruchy, testy, pomiary oraz demontaż starej instalacji.


Szczegóły Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 04 17R info o wynikach do Wykon z 11 08 17__na WWW.pdf pobierz [539 kB]
2017-08-11 13:40:26
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert ZP-04-17_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pobierz [518 kB]
2017-07-31 15:34:59
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ZP0417_Ogloszenie.pdf pobierz [107 kB]
2017-07-21 13:58:30
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 04 17  SIWZ.pdf pobierz [10413 kB]
2017-07-21 13:57:14
zobacz szczegóły Załącznik do SIWZ - ZP/04/17 Zalaczniki ZP0417.zip pobierz [26547 kB]
2017-07-21 13:57:24
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia ZP-04-17-Odpowiedzi_na_pytania_akustyka-1.pdf pobierz [406 kB]
2017-07-26 10:40:22