Archiwum ogłoszeń

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
siedziba Teatru: 40-003 Katowice, ul.Rynek 10,adres korespondencyjny: 40-951 Katowice S 105, skrytka pocztowa 223

Zamówienie nr: 02/U/19
Rodzaj zamówienia: Usługi
Ochrona osób i mienia w obiektach Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
Data archiwizacji: 2020-02-03 09:35:48

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
siedziba Teatru: 40-003 Katowice, ul.Rynek 10,adres korespondencyjny: 40-951 Katowice S 105, skrytka pocztowa 223

Zamówienie nr: ZP-WW-381-2/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Ochrona osób i mienia w obiektach Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
siedziba Teatru: 40-003 Katowice, ul.Rynek 10, adres korespondencyjny: 40-951 Katowice S 105, skrytka pocztowa 223

Zamówienie nr: 01/U/18
Rodzaj zamówienia: Usługi
Ochrona osób i mienia w obiektach Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
Data składania ofert: 2018-06-05 10:00
Data archiwizacji: 2018-09-21 15:14:51

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
siedziba Teatru: 40-003 Katowice, ul.Rynek 10,adres korespondencyjny: 40-951 Katowice S 105, skrytka pocztowa 223
40-003 KATOWICE
Zamówienie nr: 01/U/17
Rodzaj zamówienia: Usługi
Ochrona osób i mienia w obiektach Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
Data składania ofert: 2017-05-18 10:00
Data archiwizacji: 2017-10-09 14:42:59

Przetarg nieograniczony
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
siedziba Teatru: 40-003 Katowice, ul.Rynek 10,adres korespondencyjny: 40-951 Katowice S 105, skrytka pocztowa 223
40-003 Katowice
Zamówienie nr: 02/U/15
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługi bileterskie i szatniarskie dla potrzeb Teatru Śląskiego

Przetarg nieograniczony
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
siedziba Teatru: 40-003 Katowice, ul.Rynek 10,adres korespondencyjny: 40-951 Katowice S 105, skrytka pocztowa 223
40-003 Katowice
Zamówienie nr: 01/D/15
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa urządzeń multimedialnych
Data składania ofert: 2015-05-26 10:00
Data archiwizacji: 2015-09-08 15:52:53

Przetarg nieograniczony
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
siedziba Teatru: 40-003 Katowice, ul.Rynek 10,adres korespondencyjny: 40-951 Katowice S 105, skrytka pocztowa 223
40-003 KATOWICE
Zamówienie nr: 114365 - 2014
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługi bileterskie i szatniarskie dla potrzeb Teatru Śląskiego.
Data archiwizacji: 2014-12-12 13:00:00