Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenie Nr 4/2024 z dnia 1.07.2024 r. z dnia 2024-07-01
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej
z siedzibą przy ul. Legionów 25
43-300  Bielsko-Biała
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko specjalista ds. płac
Liczba osób do zatrudnienia: 1