doradca metodyczny
Dorota Babińska-Waluś

Email: dbabinska-walus@wombb.edu.pl

Nauczyciel-doradca metodyczny plastyki.


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2021-02-09 11:46:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Dokument podpisano: 2021-02-09
Rejestr zmian dokumentu

doradca metodyczny
Ewa Below

Email: ebelow@wombb.edu.pl

Nauczyciel-doradca metodyczny religii ewangelickiej.


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2020-03-09 11:38:40
Rejestr zmian dokumentu

doradca metodyczny
Monika Bernacka

Email: mbernacka@wombb.edu.pl

Nauczyciel-doradca metodyczny biologii


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2022-12-23 10:52:03
Ostatnia aktualizacja: dyrektor Władysław Mąsior 2023-10-25 12:03:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Dokument podpisano: 2022-11-01
Rejestr zmian dokumentu

konsultant - Pracownia Dydaktyki i Wychowania
Magdalena Bielenin

Numer pokoju: 109 A
Telefon: w. 114
Email: mbielenin@wombb.edu.pl
Zadania:

pomoc psychologiczno-pedagogiczna i kształcenie specjalne


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2019-01-29 14:03:20
Ostatnia aktualizacja: dyrektor Władysław Mąsior 2021-09-11 14:55:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Dokument podpisano: 2019-01-02
Rejestr zmian dokumentu

konsultant - Pracownia Dydaktyki i Wychowania
Jolanta Biernat

Adres: ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała
Numer pokoju: 201
Telefon: wew. 122
Email: j.biernat@wombb.edu.pl
Zadania:

edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2009-05-15 10:44:40
Ostatnia aktualizacja: dyrektor Władysław Mąsior 2021-09-11 14:52:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Dokument podpisano: 2009-05-15
Rejestr zmian dokumentu

konsultant - Pracownia Dydaktyki i Wychowania
Cecylia Borowska

Adres: ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała
Numer pokoju: 109 A
Telefon: wew. 114
Email: cborowska@wombb.edu.pl

wychowanie i pomoc psychologiczno-pedagogiczna


Zadania:

pedagogika, doskonalenie zawodowe, kwalifikacje nauczycieli, awans zawodowy


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2004-07-08 08:45:21
Ostatnia aktualizacja: dyrektor Władysław Mąsior 2023-10-25 11:51:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Dokument podpisano: 2004-07-08
Rejestr zmian dokumentu

doradca metodyczny
ks. Damian Broda

Email: dbroda@wombb.edu.pl

Nauczyciel-doradca metodyczny religii katolickiej


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2023-10-25 10:56:03
Ostatnia aktualizacja: dyrektor Władysław Mąsior 2023-10-25 12:02:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Dokument podpisano: 2023-10-25
Rejestr zmian dokumentu

konsultant - Pracownia Dydaktyki i Wychowania
Marta Czauderna

Numer pokoju: 201
Telefon: w. 122
Email: mczauderna@wombb.edu.pl

edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2023-10-25 11:01:39
Ostatnia aktualizacja: dyrektor Władysław Mąsior 2023-10-25 11:46:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Dokument podpisano: 2023-10-25
Rejestr zmian dokumentu

doradca metodyczny
Mariusz Depczyński

Email: mdepczynski@wombb.edu.pl

Nauczyciel-doradca metodyczny wychowania fizycznego.


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2020-03-09 11:41:54
Rejestr zmian dokumentu

konsultant - Pracownia Organizacji Doskonalenia i Informacji Pedagogicznej
Aleksandra Filuś-Mąsior

Adres: ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała
Numer pokoju: 201
Telefon: w. 122
Email: afilus@wombb.edu.pl
Zadania:

Matematyka i fizyka dla szkół podstawowych, doradztwo programowo-metodyczne


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2019-09-04 10:30:57
Ostatnia aktualizacja: dyrektor Władysław Mąsior 2022-01-19 10:18:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Dokument podpisano: 2022-01-19
Rejestr zmian dokumentu

doradca metodyczny
Anna Fryś

Email: afrys@wombb.edu.pl

Nauczyciel-doradca metodyczny informatyki i matematyki.


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2022-10-24 08:36:09
Ostatnia aktualizacja: dyrektor Władysław Mąsior 2023-10-25 10:51:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Dokument podpisano: 2022-10-24
Rejestr zmian dokumentu

doradca metodyczny
Dariusz Góra

Email: dgora@wombb.edu.pl

Nauczyciel-doradca metodyczny biologii.


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2022-10-24 08:37:03
Ostatnia aktualizacja: dyrektor Władysław Mąsior 2023-10-25 11:55:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Dokument podpisano: 2022-10-24
Rejestr zmian dokumentu

konsultant - Pracownia Dydaktyki i Wychowania
dr Agnieszka Heba

Numer pokoju: 201
Telefon: w. 122
Email: aheba@wombb.edu.pl

Matematyka dla szkół ponadpodstawowych, doradztwo programowo-metodyczne


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2017-01-27 10:38:24
Ostatnia aktualizacja: dyrektor Władysław Mąsior 2023-10-25 11:56:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Rejestr zmian dokumentu

konsultant - Pracownia Dydaktyki i Wychowania
Lechosław Hojnacki

Adres: Ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała
Numer pokoju: 201
Telefon: wew. 122
Email: lhojnacki@wombb.edu.pl
Zadania:

Informatyka - doradztwo programowo-metodyczne, doskonalenie zawodowe


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2014-12-15 15:00:51
Ostatnia aktualizacja: dyrektor Władysław Mąsior 2021-09-11 14:50:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Rejestr zmian dokumentu

konsultant, kierownik pracowni - Pracownia Doradztwa Metodycznego
Beata Honkisz

Adres: ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała
Numer pokoju: 104 A
Telefon: wew. 119
Email: bhonkisz@wombb.edu.pl
Zadania:

j. francuski, doradztwo programowe, kadra kierownicza


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2004-07-08 08:47:25
Ostatnia aktualizacja: dyrektor Władysław Mąsior 2023-10-25 11:58:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Dokument podpisano: 2004-07-08
Rejestr zmian dokumentu

doradca metodyczny
Wojciech Janusz

Email: wjanusz@wombb.edu.pl

Nauczyciel-doradca metodyczny historii, historii i teraźniejszości oraz wiedzy o społeczeństwie


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2021-09-11 14:24:21
Ostatnia aktualizacja: dyrektor Władysław Mąsior 2023-10-25 12:01:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Dokument podpisano: 2021-09-11
Rejestr zmian dokumentu

zastępca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych
Anetta Kania-Matusiewicz

Adres: ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała
Numer pokoju: 101C
Telefon: wew. 113
Email: akania@wombb.edu.pl
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: Władysław Mąsior 2013-05-10 13:37:14
Ostatnia aktualizacja: dyrektor Władysław Mąsior 2021-02-10 09:22:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Dokument podpisano: 2013-05-10
Rejestr zmian dokumentu

doradca metodyczny
Jolanta Klajmon

Email: jklajmon@wombb.edu.pl

Nauczyciel-doradca metodyczny matematyki.


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2020-03-09 11:42:55
Rejestr zmian dokumentu

konsultant - Pracownia Dydaktyki i Wychowania
Bożenia Kotkowska

Numer pokoju: 109 A
Telefon: w. 114
Email: bkotkowska@wombb.edu.pl
Zadania:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i kształcenie specjalne


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2021-09-11 14:28:59
Ostatnia aktualizacja: dyrektor Władysław Mąsior 2021-09-11 14:45:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Dokument podpisano: 2021-09-11
Rejestr zmian dokumentu

doradca metodyczny
Andrzej Kowalczyk

Nauczyciel-doradca historii


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2023-10-25 10:57:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Dokument podpisano: 2023-10-25
Rejestr zmian dokumentu

specjalista
dr Maryna Kyryliuk

Numer pokoju: 105 A
Telefon: w. 116
Email: mkyryliuk@wombb.edu.pl
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2022-10-24 09:15:21
Ostatnia aktualizacja: dyrektor Władysław Mąsior 2023-10-25 14:01:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Dokument podpisano: 2022-10-24
Rejestr zmian dokumentu

konsultant - Pracownia Doradztwa Metodycznego
Maria Łątka

Adres: ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała
Numer pokoju: 109 B
Telefon: wew. 115
Email: mlatka@wombb.edu.pl
Zadania:

j. angielski, doradztwo programowe, projekty europejskie


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2004-07-08 08:49:31
Ostatnia aktualizacja: dyrektor Władysław Mąsior 2021-09-11 14:53:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Dokument podpisano: 2004-07-08
Rejestr zmian dokumentu

konsultant - Pracownia Dydaktyki i Wychowania
dr Angelika Matuszek

Numer pokoju: 105 A
Telefon: wew. 116
Email: amatuszek@wombb.edu.pl

Nauczyciel-konsultant języka polskiego


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2023-10-25 11:03:20
Ostatnia aktualizacja: dyrektor Władysław Mąsior 2023-10-25 11:07:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Dokument podpisano: 2023-10-25
Rejestr zmian dokumentu

dyrektor
Władysław Mąsior

Adres: ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała
Numer pokoju: 101 B
Telefon: wew. 112
Email: wmasior@wombb.edu.pl

Zakres kompetencji zawarty jest w Statucie Ośrodka.


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2004-07-08 08:43:08
Ostatnia aktualizacja: dyrektor Władysław Mąsior 2021-02-09 11:49:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Dokument podpisano: 2004-07-08
Rejestr zmian dokumentu

konsultant - Pracownia Dydaktyki i Wychowania
Barbara Michałek-Piernik

Adres: ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała
Numer pokoju: 105 B
Telefon: 120
Email: bmichalek@wombb.edu.pl

chemia, edukacja przyrodniczo-techniczna, doradztwo programowo-metodyczne


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2017-09-05 08:54:33
Ostatnia aktualizacja: dyrektor Władysław Mąsior 2021-09-11 14:47:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Rejestr zmian dokumentu

konsultant - Pracownia Dydaktyki i Wychowania
Jolanta Mysińska

Adres: ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała
Numer pokoju: 105 B
Telefon: w. 115
Email: jmysinska@wombb.edu.pl
Zadania:

język angielski, doradztwo programowo-metodyczne, kursy językowe


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2015-10-13 14:01:48
Ostatnia aktualizacja: dyrektor Władysław Mąsior 2021-09-11 14:50:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Dokument podpisano: 2015-10-13
Rejestr zmian dokumentu

doradca metodyczny
dr Jadwiga Picha

Adres: jpicha@wombb.edu.pl

Nauczyciel-doradca metodyczny ds. bibliotek


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2023-10-25 10:59:07
Ostatnia aktualizacja: dyrektor Władysław Mąsior 2023-10-25 11:53:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Rejestr zmian dokumentu

doradca metodyczny
Agnieszka Pollak-Olszowska

Adres: apollak-olszowska
Email: apollak-olszowska@wombb.edu.pl

Nauczyciel doradca-metodyczny języka polskiego.


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2020-10-19 14:41:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Dokument podpisano: 2020-10-19
Rejestr zmian dokumentu

konsultant - Pracownia Doradztwa Metodycznego
Urszula Rukasz

Adres: ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała
Numer pokoju: 104 B
Telefon: wew. 123
Email: urukasz@wombb.edu.pl
Zadania:

historia, wos, doradztwo programowe w zakresie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2008-09-04 14:57:33
Ostatnia aktualizacja: dyrektor Władysław Mąsior 2016-09-05 09:39:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Dokument podpisano: 2008-09-04
Rejestr zmian dokumentu

doradca metodyczny
Danuta Sewera

Email: dsewera@wombb.edu.pl

Nauczyciel-doradca metodyczny języka angielskiego.


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2020-03-09 11:45:28
Rejestr zmian dokumentu

doradca metodyczny
Eżbieta Szczypka

Email: eszczypka@wombb.edu.pl

Nauczyciel doradca-metodyczny plastyki.


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2020-10-19 14:43:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Dokument podpisano: 2020-10-19
Rejestr zmian dokumentu

konsultant - Pracownia Dydaktyki i Wychowania
Grzegorz Telok

Adres: ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała
Numer pokoju: 109 A
Telefon: wew. 114
Email: gtelok@wombb.edu.pl
Zadania:

przedmioty zawodowe, doradztwo programowo-metodyczne, organizacja pracy szkoły, awans zawodowy


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: Władysław Mąsior 2013-02-05 11:02:32
Ostatnia aktualizacja: dyrektor Władysław Mąsior 2023-10-25 14:00:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Dokument podpisano: 2013-02-05
Rejestr zmian dokumentu

doradca metodyczny
Anna Telok

Email: atelok@wombb.edu.pl

Nauczyciel-doradca metodyczny wychowania fizycznego.


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2020-10-19 14:45:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Dokument podpisano: 2020-10-19
Rejestr zmian dokumentu

kierownik - Pracownia Organizacji Doskonalenia i Informacji Pedagogicznej
Katarzyna Zioła-Zemczak

Adres: ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała
Numer pokoju: 105 A
Telefon: 116
Email: kziola@wombb.edu.pl
Zadania:

język polski, wiedza o kulturze, doradztwo programowo-metodyczne w zakresie szkół podstawowych i gimnazjów


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2017-09-05 08:58:38
Ostatnia aktualizacja: dyrektor Władysław Mąsior 2023-10-25 13:58:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Rejestr zmian dokumentu

konsultant - Pracownia Organizacji Doskonalenia i Informacji Pedagogicznej
Wojciech Zuziak

Numer pokoju: 104B
Telefon: 123
Email: wzuziak@wombb.edu.pl

informacja pedagogiczna, informatyka


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2016-09-05 09:06:43
Ostatnia aktualizacja: dyrektor Władysław Mąsior 2022-01-19 13:48:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Rejestr zmian dokumentu