zmiana załącznika do Zarządzenia Nr RODN-13-CZ-D.021.6.2015

Nr.: RODN-13-CZ-D.021.1.2017.KW
Data dokumentu: 2017-01-04

w sprawie zmiany zasad przyznawania refundacji kosztów zakupu okularów korygujących do pracy z monitorem ekranowym


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania 021.1.2017 - zmiana zasad przyznawania refundacji zakupu okularów korzygujących.pdf [273 kB]
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: specjalista Anna Dziubek 2017-01-16 09:48:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Liliana Kaźmierczak - zastępca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych
Dokument podpisano: 2017-01-04
Rejestr zmian dokumentu