Zarządzenie dyrektora w sprawie: Partnerstwa z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

Nr.: D.021.13.2019.ED
Data dokumentu: 2019-10-02

 

Na podstawie § 2 i 3 Statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie

 

Zarządza się, co następuje:

 

1.    Wprowadzam Regulamin Partnerstwa z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM"
w Częstochowie, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

2.    Regulamin określa zasady partnerstwa z organizatorem przedsięwzięć  bezpośrednio związanych
z edukacją i wychowaniem.

3.    Partnerstwo może być realizowane w ramach przedsięwzięcia z Wojewódzką Placówką Doskonalenia Nauczycieli, a także we współpracy z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną RODN „WOM" w Częstochowie.

4.    Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam wicedyrektorowi do spraw doskonalenia nauczycieli oraz wicedyrektorowi do spraw bibliotek pedagogicznych.

Regulamin wchodzi w życie  z dniem ogłoszenia.

 


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania zd-2019-13.pdf [76 kB]

Załączniki:

 • Regulamin Partnerstwa z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
  Nr.: D.021.13.2019.ED-00
  plik do pobrania pobierz plik [152 kB]
 • Załącznik nr 1 do Regulaminu Partnerstwa z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
  Nr.: D.021.13.2019.ED-01
  plik do pobrania pobierz plik [53 kB]
 • Załącznik nr 2 do Regulaminu Partnerstwa z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
  Nr.: D.021.13.2019.ED-02
  plik do pobrania pobierz plik [44 kB]
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: robotnik wykwalifikowany Jerzy Ociepa 2019-10-03 11:37:18
Ostatnia aktualizacja: robotnik wykwalifikowany Jerzy Ociepa 2019-10-03 12:37:40
Odpowiedzialny merytorycznie: dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie
Dokument podpisano: 2019-10-02
Rejestr zmian dokumentu