Zarządzenie Nr D.021.2.2020.ED Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie z dnia 13 stycznia 2020 r.

Nr.: D.021.2.2020.ED
Data dokumentu: 2020-01-13

zmieniające zarządzenie Nr RODN-13-CZ-D.021.6.2014.GKK Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie.

 

§ 1. Na podstawie § 3 Statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie wprowadzam zmianę w oznaczeniu publikatora w podstawie prawnej zarządzenia w ten sposób, że:

Zapis (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458 ze zm.) otrzymuje brzmienie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

§ 2. Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia ogłoszenia.

 


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania zd-2020-02.pdf [235 kB]
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: robotnik wykwalifikowany Jerzy Ociepa 2020-01-14 13:14:22
Ostatnia aktualizacja: robotnik wykwalifikowany Jerzy Ociepa 2020-01-14 13:35:14
Odpowiedzialny merytorycznie: dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie
Dokument podpisano: 2020-01-13
Rejestr zmian dokumentu