Zarządzenie Nr D.021.3.2020.ED Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie z dnia 22 stycznia 2020 roku

Nr.: D.021.3.2020.ED
Data dokumentu: 2020-01-22

zmieniające podstawy prawne w zarządzeniach dyrektora RODN „WOM" w Częstochowie z 2019 r.

 

Na podstawie § 3 ust.1. pkt. 3 Statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM"
w Częstochowie wprowadza się następujące zmiany,

 

1)       W zarządzeniu Nr D.021.1.2019.KW dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie z dnia 14 marca 2019 r. zmieniającego zarządzenie Nr RODN13_Cz.GK-K.0132-18/10 dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie
z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie Kodeksu postępowania etycznego pracowników Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie w § 1 pkt. 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282)".

2)      W zarządzeniu Nr D.021.6.2019.KW dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie publikator podstawy prawnej otrzymuje brzmienie:

„(t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.)".

3)      W zarządzeniu Nr D.021.9.2019.KW dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie odpłatności za wydanie duplikatu świadectwa i zaświadczenia pkt. 2 podstawy prawnej otrzymuje brzmienie:

„§ 26 ust. 3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U poz. 1700)".

§ 2. Pozostałe postanowienia w wymienionych zarządzeniach nie ulegają zmianie.

§ 3.  Zarządzenie obowiązuje od dnia ogłoszenia.


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania zd-2020-03.pdf [303 kB]
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: robotnik wykwalifikowany Jerzy Ociepa 2020-01-22 13:58:47
Odpowiedzialny merytorycznie: dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie
Dokument podpisano: 2020-01-22
Rejestr zmian dokumentu