Zarządzenie Nr D.021.6.2020.ED Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie z dnia 23 stycznia 2020 roku

Nr.: D.021.6.2020.ED
Data dokumentu: 2020-01-23

 

zmieniające zarządzenie Nr RODN-13-CZ-D.021.11.2019.KW dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu pracy dla pracowników Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie.

 

§ 1. Na podstawie § 3 Statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie,
w zarządzeniu Nr RODN-13-CZ-D.021.11.2019.KW wprowadza się następujące zmiany:

1)      publikator podstawy prawnej otrzymuje brzmienie:

„(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm)".

 

2)      Załącznik Nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie:

a)      § 3 pkt. 2 dotyczący publikatora otrzymuje brzmienie: „(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)",

b)     § 3 pkt. 3 dotyczący publikatorów otrzymuje brzmienie: „(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)",
„(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm)",

 

§ 2. Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie.

 

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia ogłoszenia

 


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania zd-2020-06.pdf [216 kB]
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: robotnik wykwalifikowany Jerzy Ociepa 2020-01-23 14:59:35
Odpowiedzialny merytorycznie: dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie
Dokument podpisano: 2020-01-23
Rejestr zmian dokumentu