Zarządzenia uchylone

Nr.: D.021.1.2020.ED
2020-01-13

Nr.: RODN-13-CZ-D.021.12.2019.KW
2019-08-26

Nr.: D.021.7.2019.KW
2019-06-12

Nr.: D.021.5.2019.KW
2019-04-09

Nr.: D.021.2.2019.KW
2019-03-20

Nr.: RODN-13-CZ-D.021.8.2018
2018-10-24

Nr.: RODN-13-CZ-D.021.2.2017.KW
2017-01-30

Nr.: RODN-13-CZ-D.021.2.2016.KW
2016-03-01

Nr.: RODN-13-CZ-D.021.1.2016.KW
2016-02-01

Nr.: RODN-13-CZ-D.021.9.2015.KW
2015-05-26