Archiwum ogłoszeń

Zamówienie z wolnej ręki
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa
Zamówienie nr: 500018146-N-2017
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Kompleksowa dostawa ciepła do budynków Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie

Zamówienie z wolnej ręki
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa
Zamówienie nr: 500014346-N-2017
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Kompleksowa dostawa ciepła do budynków Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
Data archiwizacji: 2017-12-19 13:29:13

Przetarg nieograniczony
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ?WOM? w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa zestawów komputerowych i tabletów wraz z oprogramowaniem do RODN WOM w Częstochowie
Data składania ofert: 2014-02-05 10:00
Data archiwizacji: 2014-03-24 14:12:48

Przetarg nieograniczony
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ?WOM? w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa
Rodzaj zamówienia: Dostawy
dostawa oleju opałowego do RODN WOM w Częstochowie do Ośrodka Szkoleniowego w Złotym Potoku
Data składania ofert: 2014-01-23 10:00
Data archiwizacji: 2014-01-30 12:58:00

Przetarg nieograniczony
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 'WOM' w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa
Dostawa energii elektrycznej do 4 punktów poboru Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie na 2014 r.
Data składania ofert: 0000-00-00 00:00
Data archiwizacji: 2014-01-14 12:04:17

Przetarg nieograniczony
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ’WOM’ w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa
Dostawa energii elektrycznej do 4 punktów poboru Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie na 2014 r..
Data składania ofert: 2013-11-06 10:30

Przetarg nieograniczony
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ’WOM’ w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa
Dostawa oleju opałowego do RODN WOM w Częstochowie do Ośrodka Szkoleniowego w Złotym Potoku.
Data składania ofert: 2013-02-26 10:30

Przetarg nieograniczony
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 'WOM' w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa
Dostawa energii elektrycznej do 4 punktów poboru Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie w 2013 r.
Data składania ofert: 2012-11-30 10:30
Data archiwizacji: 2014-01-14 12:04:17

Przetarg nieograniczony
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ’WOM’ w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa
Wybór dydaktyków do przygotowania i przeprowadzenia w ramach Akademii TIK szkoleń online doskonalących kompetencje nauczycieli
Data składania ofert: 2012-09-07 12:30