Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Plac Medyków 2   41-200 Sosnowiec
tel.: +48 (32) 368 24 32
fax.: +48 (32) 291 88 23
NIP: 644 27 76 841 REGON: 273715724
http://bip-slaskie.pl/zdosos

Podstawowym celem Zakładu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Zadania Zakładu:
* Świadczenie usług medycznych, diagnostycznych w oparciu o posiadaną aparaturę medyczną

Wykaz placówek w których prowadzona jest działalność:
1. Pracownia Rezonansu Magnetycznego
2. Pracownia Tomografii Komputerowej

Numer konta:
mBANK SA
52 1140 1078 0000 5822 4000 1001