Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu

Nr.: 3/2016
Data dokumentu: 2016-03-03
Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania REGULAMIN ORGANIZACYJNY .doc [118 kB]

Załączniki:

Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2016-06-12 10:38:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Zakładu
Dokument podpisano: 2016-03-03
Rejestr zmian dokumentu