Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Nr.: poz. 5283
Data dokumentu: 2017-10-05

OBWIESZCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
z dnia 18 września 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Diagnostyki Obrazowej z siedzibą w Sosnowcu


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania akt.pdf [229 kB]
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2017-11-03 21:29:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Zakłdu
Dokument podpisano: 2017-11-03
Rejestr zmian dokumentu