Załącznik NR 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Nr.: 1/2019
Data dokumentu: 2019-05-04

Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania Załącznik NR 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Zakładu Diagnostyki Obrazowej (1).docx [16 kB]
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2019-05-31 21:13:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Zakładu
Dokument podpisano: 2019-05-04
Rejestr zmian dokumentu