Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/200824/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

UŁOŻENIE WARSTWY ŚCIERALNEJ SMA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 936 OD KM 0+820 DO KM 4+160 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI.

Opis przedmiotu zamówienia:

LINK DO PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT (link należy skopiować do przeglądarki internetowej):

https://zdwkatowice.clickmeeting.com/otwarcie-oferty-on-line-na-ulozenie-warstwy-scieralnej-sma-w-ciagu-drogi-wojewodzkiej-nr-936

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem: frezowanie nawierzchni bitumicznej, oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej, ułożenie warstwy wyrównawczej AC 16W, ułożenie warstwy ścieralnej SMA 11S, regulację urządzeń kanalizacji deszczowej, odtworzenie oznakowania poziomego. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót i specyfikacjach.

 


Szczegóły Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf pobierz [79 kB]
2020-10-06 13:50:16
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_wodzislaw_strona.PDF pobierz [75 kB]
2020-09-30 12:40:47
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_otwarcie_wodzislaw.PDF pobierz [89 kB]
2020-09-11 10:24:38
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ZP400PodgladOpublikowanego.pdf pobierz [154 kB]
2020-08-27 12:06:33
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_wodzislaw.PDF pobierz [3236 kB]
2020-08-27 12:06:33
zobacz szczegóły nowy obowiązujący kosztorys ofertowy - wersja excel DW 936 - Kosztorys Ofertowy.xls pobierz [42 kB]
2020-09-01 14:35:33
zobacz szczegóły nowy obowiązujący kosztorys ofertowy obowiazujacy_kosztorys_ofertowy.PDF pobierz [65 kB]
2020-09-01 14:34:50
zobacz szczegóły nowy obowiązujący przedmiar obowiazujacy_przedmiar.PDF pobierz [69 kB]
2020-09-01 14:34:26
zobacz szczegóły nowy obowiązujący OPZ obowiazujacy_opz.PDF pobierz [216 kB]
2020-09-01 14:34:08
zobacz szczegóły MATERIAŁY DO POSTĘPOWANIA materialy do postepowania.rar pobierz [17091 kB]
2020-08-27 12:06:33
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_3_wodzislaw.PDF pobierz [164 kB]
2020-09-04 14:20:08
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_2_wodzislaw.PDF pobierz [114 kB]
2020-09-04 11:09:25
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_wodzislaw.PDF pobierz [92 kB]
2020-09-01 14:33:47