Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej

Istebna 500   43-470 Istebna
tel.: +48 (33) 85 88 657
fax.: +48 (33) 85 88 657
www.zssistebna.pl

W roku 1938 powstał Wojewódzki Zakład Leczniczo-Wychowawczy im. Józefa Piłsudskiego. Zakład przeznaczony był dla dzieci chorych na gruźlicę.
Od roku 1963 zakład zmienił nazwę na Państwowe Sanatorium Przeciwgruźlicze dla Dzieci i Młodzieży w Istebnej. Ponowna zmiana nazwy na Wojewódzki Ośrodek Chorób Płuc i Gruźlicy Dzieci i Młodzieży w Istebnej nastąpiła w roku 1971.

Placówka jako Wojewódzki Ośrodek Chorób Płuc Dzieci i Młodzieży w Istebnej funkcjonowała od roku 1996 do 2004.
Obecna nazwa to Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej

Budynek Wojewódzkiego Centrum Pediatrii, znajduje się terytorialnie w gminie Istebna na wysokości około 750 m. n. p.m.

Ośrodek w Istebnej specjalizuje się w procesie leczenia przewlekłych lub przedłużających się chorób płuc: nawracające zapalenie oskrzeli, stany pozapalne płuc, astmę oskrzelową, zespoły zatokowo-oskrzelowe, rozstrzenie oskrzeli z towarzyszącym nieżytem, wrodzone choroby układu oddechowego, oraz w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej po urazach , zabiegach operacyjnych i po zaostrzeniach chorób przewlekłych.

Ośrodek może przyjąć jednorazowo ok 250  pacjentów w wieku od 3 do 18 lat.
Równolegle z powstaniem Zakładu uruchomiono działalność szkoły .
Obecnie, ze względu na rozpiętość wiekową uczniów-pacjentów w skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą : Szkoła Podstawowa,  Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych .

Pomieszczenia Zespołu Szkół są wydzielone od pomieszczeń Centrum. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w ramach Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych realizowane są w świetlicach oddziałów leczniczych /łącznie 4 świetlic/ oraz w pracowniach psychologicznej, logopedycznej, bibliotece, sali multimedialnej, "figlolandzie".
Duże znaczenie terapeutyczne mają zajęcia realizowane na świeżym, górskim powietrzu.
Powietrze, specyficzny mikroklimat i otoczenie świerkowych lasów sprawiają, że pacjent- uczeń czuje się dobrze i szybko powraca do zdrowia.