Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.

Kamieniec, ul. Gliwicka 3   42-674 Zbrosławice
tel.: +48 (32) 23 37 818
fax.: +48 (32) 23 37 818
NIP: 6452196950 REGON: 276623862
zsskamieniec.wieszowanet.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.

Kamieniec, ul. Gliwicka 3

42-674 Zbrosławice

Gmina: Zbrosławice, Powiat: Tarnogórski, Województwo: Śląskie

Tel: 32/233-78-18

fax: 32/233-78-18

e-mail: zsskamieniec@poczta.onet.pl

https://zsskamieniec.wieszowanet.pl/

W skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo -Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.:

- Szkoła Podstawowa nr 9,

- Liceum Ogólnokształcące nr II,

- Zespół Pozalekcyjny.

Organem prowadzącym Zespół jest Województwo Śląskie

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty

NIP: 645-21-96-950

REGON: 276623862

Numer konta bankowego Zespołu: ING Bank Śląski oddział w Tarnowskich Górach 03 1050 1386 1000 0002 0304 4243

Dane do faktury: Od dnia 01.01.2017r. Urząd Marszałkowski jest płatnikiem VAT.

W związku z powyższym wszystkie faktury zakupu od dnia 01.01.2017r. muszą zawierać dane:

Województwo Śląskie Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.

Kamieniec, ul. Gliwicka 3, 42-674 Zbrosławice, NIP 954 27 70 064

 

Siedziba Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego "Pałac Kamieniec" sp. z o.o. mieści się w XVII-wiecznym, dwupiętrowym pałacu usytuowanym na wzniesieniu, otoczonym parkiem. Zespół pałacowo-parkowy uznany jest za zabytek i posiada dużą wartość artystyczną i kulturową.

W roku 1961 na potrzeby szkoły uzyskano osobny, jednopiętrowy budynek z zabudowaniami gospodarczymi i ogrodem warzywnym.
1 stycznia 1999 roku dokonano połączenia dwóch sanatoriów dziecięcych w Kamieńcu i Zbrosławicach, na bazie których powstał Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Kamieniec -Zbrosławice z siedzibą w Kamieńcu. Kilkanaście lat później Ośrodek

W Kamieńcu leczy się ok. 40 dzieci głównie z zaburzeniami funkcjonowania górnych dróg oddechowych, układu ruchu, zaburzeniami odżywiania.

W Zbrosławicach- Kamieńcu leczy się ok. 65 dzieci z zaburzeniami zachowania oraz neuropsychiatrią dziecięcą.