Informacje nieudostępnione

Nr.: 1
Data dokumentu: 2015-12-11

Na wniosek osoby zainteresowanej możliwe jest udostępnienie informacji publicznych, które nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Jednocześnie oznacza to, że nie ma możliwości żądania udostępnienia informacji na wniosek, jeżeli znajduje się ona w Biuletynie.
Udostępnienie informacji na wniosek następuje w terminie 14 dni od złożenia wniosku.
Informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie, udostępniane są w formie ustnej lub pisemnej bez konieczności złożenia pisemnego wniosku.


Załączniki:

Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2015-12-11 12:09:54
Ostatnia aktualizacja: 2016-02-24 14:36:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca
Dokument podpisano: 2015-12-11
Rejestr zmian dokumentu