Rada Rodziców

Nr.: 1
Data dokumentu: 2016-02-24

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo - Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec"sp. z o.o. nie działa ze względu na specyfikę szkoły - na podstawie artykułu 82 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. ( Dz.U. z 2020r. poz. 910 ze zmianami).


logo
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2016-02-24 10:40:25
Ostatnia aktualizacja: 2021-02-24 11:16:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca
Dokument podpisano: 2021-02-24
Rejestr zmian dokumentu