Rada Rodziców

Nr.: 1
Data dokumentu: 2016-02-24

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo - Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o. nie działa ze względu na specyfikę szkoły - na podstawie artykułu 82 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. ( Dz.U. z 2021r. poz. 1082 ze zmianami).


logo
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2016-02-24 10:40:25
Ostatnia aktualizacja: Samodzielny referent Aleksandra Knop 2021-09-06 21:16:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Iwona Pilarska
Dokument podpisano: 2021-09-06
Rejestr zmian dokumentu