Tryb działania

Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec"sp. z o.o.  w Kamieńcu działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2020r. poz. 1327 ze zmianami),

- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2019r. poz. 2215 ze zmianami)

- Ustaw z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2020 poz. 910 ze zmianami)

- Statutu Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec"  sp. z o.o.


logo
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2016-02-24 12:50:23
Ostatnia aktualizacja: Samodzielny referent Aleksandra Knop 2021-03-01 09:42:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca
Dokument podpisano: 2021-03-01
Rejestr zmian dokumentu