Tryb działania

Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec"sp. z o.o.  w Kamieńcu działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2021r. poz. 1915 ze zmianami),

- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2021r. poz. 1762 ze zmianami)

- Ustaw z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2021 poz. 1082 ze zmianami)

- Statutu Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec"  sp. z o.o.


logo
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2016-02-24 12:50:23
Ostatnia aktualizacja: Samodzielny referent Aleksandra Knop 2022-09-06 10:44:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Tomasz Błasiak
Dokument podpisano: 2022-09-06
Rejestr zmian dokumentu