Zasady dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną

Data dokumentu: 2016-02-25

Zasady dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania SKMBT_22316022509250.pdf [817 kB]
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2016-02-25 09:29:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca
Dokument podpisano: 2016-02-25
Rejestr zmian dokumentu