Koordynator do spraw dostępności

Nr.: 223
Data dokumentu: 2021-03-15

 

Koordynator do spraw dostępności

Komunikat w sprawie wyznaczenia

Koordynatora do spraw dostępności w  Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo - Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.

 

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo ? Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o. w Kamieńcu informuje, że Dyrektor wyznaczył Koordynatora ds. dostępności. Funkcję tę będzie pełniła Pani Klaudia Żurek

- kierownik gospodarczy

Podstawa prawna:

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności stanowi realizację obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę ustawy z  dnia 19 lipca  2019  r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).

Zadania koordynatora ds. dostępności:

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności należy:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych w Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo - Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o. w Kamieńcu
  • przygotowanie i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo - Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.

Klaudia Żurek

ul. Gliwicka 3

42-674 Zbrosławice

telefon: 32 233 78 18

e-mail: kgospodarczyzsskamieniec@wp.pl

 


logo
Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: Samodzielny referent Aleksandra Knop 2021-03-15 12:36:54
Ostatnia aktualizacja: Samodzielny referent Aleksandra Knop 2021-03-15 12:52:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Iwona Pilarska
Dokument podpisano: 2021-03-15
Rejestr zmian dokumentu