Informacje o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenie Nr 1/2018 z dnia 2018-11-30
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.
z siedzibą przy Kamieniec, ul. Gliwicka 3
42-674  Zbrosławice
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownik gospodarczy
Liczba osób do zatrudnienia: 1