Dyrektor Zespołu Szkół
Iwona Pilarska

Adres: Kamieniec, ul. Gliwicka 3, 42-674 Zbrosławice
Numer pokoju: 23
Telefon: 32/233-78-18
Email: dyrektorzsskamieniec@wp.pl
Strona www: zsskamieniec.wieszowanet.pl

Dyrektor kieruje działalnością Zespołu poprzez:

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

2) sprawowanie nadzoru nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju osobowego,

3)  realizowanie Uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach kompetencji stanowiących,

4) wydawania zarządzeń,

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

6) organizowanie (w razie potrzeby) administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu,

7) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,

8) współdziałanie za szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych,

9) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: 2020-12-30 22:20:27
Ostatnia aktualizacja: 2020-12-30 22:22:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop
Dokument podpisano: 2020-12-01
Rejestr zmian dokumentu